Uitvaartverzorging Dick Koster


Betere en nauwkeurige methode om tijdstip van overlijden vast te stellen

Het tijdstip van overlijden speelt in politieonderzoeken een grote rol. Hoe nauwkeuriger kan worden vastgesteld wanneer iemand is overleden, hoe gerichter de recherche haar werk kan doen. Onderzoekers van het Amsterdam UMC hebben een nieuwe methode ontwikkeld waarmee het tijdstip van overlijden kan worden vastgesteld met een onzekerheid van minder dan een uur.

Bij de huidige methode is de onzekerheid over het exacte tijdstip van overlijden doorgaans enkele uren, dat meldt het Parool. Maurice Aalders, hoogleraar Forensische Biofysica zegt in het Parool dat met de nieuwe methode een nauwkeurigheid wordt gehaald van gemiddeld 45 minuten bij mensen die vijf tot vijftig uur dood zijn. De onderzoekers merken er wel bij op dat het onderzoek plaats heeft gevonden in een mortuarium. De praktijk zal moeten uitwijzen of de nieuwe methode ook op een vindplaats zo nauwkeurig werkt.


Deze website gebruikt cookies Informatie