Uitvaartverzorging Dick Koster

Nazorg

Onze onderneming biedt praktische zorg voor nabestaanden. Een ervaren nazorgadviseur van NuNazorg wijst desgewenst de weg bij allerlei zaken die na een overlijden aan de orde komen. Zoals nalatenschap, verzekeringen, belasting, pensioWinter 2009 3en, salaris, uitkeringen, het invullen van verklaringen en het stopzetten van automatische incasso's en abonnementen.
En niet onbelangrijk: wij nemen de kosten hiervan voor onze rekening.

Daarnaast biedt de nazorgadviseur een luisterend oor en kan het goed zijn achteraf nog eens met hem of haar over de uitvaart te spreken.

Ook ontvangt u bij het regelen van de uitvaart van ons een praktisch handboek voor o.a. notariële zaken, fiscale zaken en financiële zaken.

Daarin staat nauwkeurig beschreven welke stappen u eventueel moet ondernemen om de zakelijke kant van een overlijden goed af te kunnen ronden. In deze gids vindt u ook adressen van allerlei instanties en hulporganisaties.

Niet in de aarde begraven lig je daar, maar in mijn hart.

Deze website gebruikt cookies Informatie