Uitvaartverzorging Dick Koster

Begeleiding

Na het overlijden van een dierbare wordt u geconfronteerd met het regelen van niet alledaagse zaken. Het is goed om u dan te laten bijstaan door een deskundige. Op een persoonlijke, betrokken en stijlvolle manier realiseren wij zo goed mogelijk de wensen van de overledene en van de nabestaanden.

Laatste verzorging
Is iemand thuis overleden, dan is de laatste verzorging bij de uitvaartverzorg(st)er in vertrouwde handen. De naasten kunnen indien gewenst, hierbij actief worden betrokken. In een ziekenhuis wordt de overledene door speciaal daarvoor opgeleide mensen verzorgd.
Indien gewenst kunt u thanatopraxie laten toepassen bij een thuisopbaring. Wij hebben deze methode inmiddels laten uitvoeren en de reacties daarop waren zeer positief.

Beslissingen
Vervolgens moeten er veel beslissingen worden genomen.
U kunt denken aan onder andere:

Met al deze beslissingen kan de uitvaartverzorg(st)er u met raad en daad terzijde staan. Ook doet hij of zij aangifte van overlijden, tenzij u er de voorkeur aan geeft dat zelf te doen. Kortom alle werkzaamheden worden samen met u in overleg uitgevoerd.

Begeleiding van A tot Z
Een uitvaartverzorg(st)er is beroepshalve een regelaar, maar dat is niet voldoende. Onze onderneming biedt begeleiding van A tot Z. Ons werk begint bij het eerste telefoontje. Echter, ook in de dagen voor het overlijden en erna kunt u altijd een beroep op ons doen. Ook staan wij na de uitvaart voor u klaar met advies en eventuele ondersteuning.
Ons Draagstersgilde 'Fiducia'

Ter beschikking van de wetenschap
Bij het ter beschikking stellen van de wetenschap is er toestemming gegeven het lichaam na overlijden te gebruiken bij het onderwijs aan medische studenten. Na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar is het mogelijk het lichaam na de dood ter beschikking van de wetenschap te stellen.

Hiervoor moet eerst contact opgenomen worden met één van de Nederlandse universiteiten of met een aan een universiteit verbonden ziekenhuis, b.v. het UMCG in Groningen. De voorwaarden kunnen per universiteit verschillen. Er dient een handgeschreven verklaring in tweevoud opgesteld te worden waarin u vastlegt dat u uw lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap.
Eén exemplaar wordt bewaard bij de desbetreffende medische faculteit. Het andere exemplaar bewaart u zelf en moet meegenomen worden bij de aangifte Bevestiging nabestaande. Eén van uw nabestaanden moet schriftelijk bevestigen dat hij of zij op de hoogte is van uw wens.

Het kan zijn dat als het moment daar is en het lichaam wordt aangeboden aan de universiteit deze het lichaam om de één of andere reden niet accepteert. Omdat men al voldoende lichamen ter beschikking heeft. Het gevolg is dat er alsnog een crematie of begrafenis geregeld moet worden.

Bij het ter beschikking stellen van een lichaam aan de wetenschap is er nog steeds de mogelijkheid om afscheid te nemen van de overledene. Het is echter wel zo dat de universiteit het lichaam binnen 24 uur op de universiteit verwacht.
Als men van te voren een draaiboek heeft klaarliggen kan er heel snel een afscheid geregeld worden en is het toch mogelijk om waardig afscheid te nemen. Laat u informeren over de mogelijkheden bij uw uitvaartverzorger.

Meer weten? Klik hier voor een korte video-presentatie.

Deze website gebruikt cookies Informatie