Uitvaartverzorging Dick Koster


Bouw crematorium Hoentocht in Groningen hervat


De bouw van crematorium Hoentocht in Groningen wordt komende week hervat. De bouw werd begin maart stilgelegd nadat vorst en water hadden gezorgd voor schade in (vooral) de massief houten wand- en dakconstructies.

Juist het werken met massieve houtbouw geeft het nieuwe crematorium een duurzaam karakter. Coöperatie DELA wil deze vorm van bouw behouden, omdat de uitvaartorganisatie streeft naar een zo duurzaam mogelijke bouw. De bestaande wanden en dakconstructie kunnen met herstelwerkzaamheden veilig worden behouden.

Verdere afhandeling

De schade is nu in alle omvang inzichtelijk en wordt geschat op enkele tonnen in euro’s. Verzekeraars bekijken hoe dit verder wordt afgehandeld. Ondanks dat dat traject nog niet is afgerond, zet DELA het herstel verder. De bouw kan dus volledig worden hervat. De afgelopen weken is wel al verder gegaan met de aanleg van de wegen en paden rond het crematorium, zo is bijvoorbeeld het kunstwerk op het terrein al aangelegd. Nu wordt ook gestart met de aanplanting en ontstaat er een openbaar wandelgebied.

Begin 2022 opening

DELA verwacht dat het crematorium eind 2021 wordt opgeleverd, zodat begin 2022 de officiële opening en de eerste crematies en afscheidsdiensten kunnen plaatsvinden. Dat is een half jaar later dan in eerste instantie gepland.


Deze website gebruikt cookies Informatie