Uitvaartverzorging Dick Koster

Meer mensen kiezen voor natuurbegraafplaats


Natuurbegraafplaatsen zien het aantal begrafenissen de laatste jaren flink toenemen. Jaarlijks neemt het aantal met zo’n 20 procent toe. De voornaamste reden om te kiezen voor een natuurgraf is dat de graven niet worden geruimd en dat vinden mensen een fijne gedachte.

Wat ook meespeelt bij de keuze voor een natuurgraf is dat er geen grafmonument gekocht én onderhouden hoeft te worden, dat meldt RTL Nieuws. Het graf gaat in de loop van de jaren helemaal op in de natuur. Nabestaanden worden zo maximaal ontzorgd, want ze hoeven nooit meer te beslissen over het wel of niet willen (of kunnen) betalen voor het verlengen van de grafrechten én ze hoeven het graf niet te onderhouden.

Werden er in 2012 nog zo'n 150 overledenen begraven in een natuurgraf in 2022 waren het er al ruim 2600.

Wel ruimen bij algemene begraafplaatsen

Verschillende gemeenten in Nederland richten speciale natuurgrafvakken in. Daarmee spelen ze in op de trend dat mensen vaker kiezen voor een natuurgraf. Het principe op deze natuurdelen van de algemene begraafplaatsen lijkt op die van natuurbegraafplaatsen. Maar een belangrijk verschil is dat de graven hier vaak wel worden geruimd na verloop tijd. Dat laatste is voor veel mensen de belangrijkste reden om te kiezen voor een plek op een natuurbegraafplaats. Het is daarom aan te raden om altijd te vragen wat de regels zijn met betrekking tot het ruimen van graven.

Conclusie: door geen monument aan te schaffen en het niet te hoeven betalen van de onderhoudskosten kan het voordeel t.a.v. begraven op een reguliere begraafplaats tot wel € 5000,00 oplopen.


Deze website gebruikt cookies Informatie