Uitvaartverzorging Dick Koster

Sterfgevallen nemen tot 2030 toe

De komende jaren blijft zowel het Nederlandse inwoneraantal als het sterftecijfer groeien. In 2029 bereikt het totale inwoneraantal naar verwachting de 18 miljoen mensen. Bijna 25% van de bevolking zal tegen die tijd 65 jaar of ouder zijn, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in zijn nieuwste bevolkingsprognose. In 2030 wonen er naar verwachting 4,2 miljoen 65-plussers in Nederland. Dat zijn er 920.000 meer dan op dit moment. Door die ouder wordende bevolking zal ook de sterfte gaan toenemen tot gemiddeld 162.000 overlijdens per jaar. Vooral het aantal Nederlanders ouder dan 80 neemt toe – van 0,8 miljoen mensen nu tot 1,2 miljoen in 2030. Die stijging is zowel gevolg van de naoorlogse geboortegolf als van de toenemende levensverwachting.

Deze website gebruikt cookies Informatie