Uitvaartverzorging Dick Koster


Uitvaartverenigingen Groningen worstelen met dalend ledenaantal en gebrek aan bestuurders.Jeugd toont weinig interesse. Fusies nodig om overleving te waarborgen.

Uitvaartverenigingen in Groningen kampen met afnemend aantal leden en een tekort aan bestuurders. Fusies worden gezien als noodzakelijke oplossing om het voortbestaan te waarborgen. De oprichting van een grote fusievereniging, genaamd Mekander, met bijna 20.000 leden, is recentelijk gerealiseerd. De voorzitter van de Federatie Uitvaartverenigingen Groningen vreest dat meerdere verenigingen binnen vijf jaar zullen verdwijnen als de neerwaartse trend aanhoudt. Het gebrek aan interesse van de jeugd en strengere landelijke regels dragen bij aan de uitdagingen binnen de uitvaartbranche. Fusies worden gezien als een manier om kosten te verlagen en meer middelen beschikbaar te houden voor leden.


Deze website gebruikt cookies Informatie